W obecności wielu znamienitych gości uroczyście otwarto nowo wyremontowaną Izbę Przyjęć w Szpital w Knurowie. Kolorowe i przyjazne wnętrza, gabinety, a przede wszystkim profesjonalny podjazd dla karetek znacząco poprawią standard przyjmowania i badania pacjentów, którzy właśnie w zmodernizowanej Izbie Przyjęć rozpoczynają swój szpitalny pobyt i dalsze leczenie w placówce.

 

Wartość robót budowlanych wyniosła 4 733 599,86 zł, z czego 1 010 049,00 zł pochodzi z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach którego rządowe środki za pośrednictwem wojewody śląskiego trafiły do Samorządu Powiatu Gliwickiego. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pragniemy nadmienić , że z kwoty 4 733 599,86 zł przeznaczonej na modernizację Izby Przyjęć ponad 3 700 000 zł pochodziło od głównego właściciela jakim jest Powiat Gliwicki.

 

Oprócz przedstawicieli Samorządu Powiatu Gliwickiego: Włodzimierza Gwiżdża - starosty gliwickiego, Adama Wojtowicza - wicestarosty gliwickiego, Józefa Kruczka - członka Zarządu Powiatu Gliwickiego, Andrzeja Kurka - przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego i licznie przybyłych radnych Rady Powiatu Gliwickiego na uroczystości obecni byli m.in. posłowie na Sejm RP, Barbara Dziuk i Jarosław Gonciarz, Jarosław Wieczorek - wojewoda śląski, Adam Ostalecki -dyrektor generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Łukasz Pach - dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Jarosław Twardokęs - dyrektor KWK „Knurów-Szczygłowice”, Adam Rams - prezydent Knurowa, Maciej Gogulla - wójt gminy Pilchowice, Leszek Żogała - wójt gminy Gierałtowice oraz Wiesław Janiszewski-burmistrz Czerwionki - Leszczyn.
 

Izbę poświęcił ks. Mirosław Pelc, proboszcz parafii p.w. św. Cyryla i Metodego. Honory gospodarza pełnił prof. AŚ dr n.med. Michał Ekkert - prezes Zarządu Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.

Z wielką dumą informujemy, iż Szpital w Knurowie został wyróżniony w prowadzonym przez Fundacja Rodzić po Ludzku rankingu Szpitali Gdzie Rodzić Po Ludzku 2022.


Dzięki głosom Pacjentek znaleźliśmy się w najlepszej 3 porodówek w Województwie Śląskim.
 

Jak informuje Fundacja Ranking Szpitali Gdzie Rodzić Po Ludzku promuje placówki, w których kobieta może urodzić „po ludzku” : z poszanowaniem jej godności, prywatności i gdzie w najwyższym stopniu przestrzegane są zapisy standardu opieki okołoporodowej oraz praw pacjenta.
 

Serdecznie gratulujemy całemu zespołowi
Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
oraz zespołowi
Oddziału Noworodków
Szpitala w Knurowie.

 

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem naszych Pacjentek, które doceniły pracę personelu Szpitala. Dziękujemy za to wyróżnienie.

Do Szpitala w Knurowie wpłynęły już wszystkie sprzęty na które szpital otrzymał w kwietniu 2022r. darowiznę z Fundacja JSW w kwocie 166 279 zł.

 

W ramach otrzymanych środków zakupione zostały następujące sprzęty:
 

 • Głowica USG CF4-9;
 • System Lumify z zestawem trzech głowic ultrasonograficznych;
 • Zestaw narzędzi chirurgicznych umożliwiający wykonanie zabiegów w tym zabiegów laparoskopowych na Bloku Operacyjnym ginekologicznym;
 • Zestaw narzędzi do elektrochirurgii
 • Zestaw narzędzi rektoskopowych
   

Dziękujemy Fundacja JSW za kolejne wsparcie naszej placówki.

Dziękujemy wszystkim pracownikom fundacji oraz JSW S.A. którzy pomagali nam w pozyskaniu tych pieniędzy.

 

Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 10000 zł z Funduszu Prewencyjnego PZU na Życie S.A. Szpital w Knurowie zakupił kardiomonitor, który używany jest w codziennej pracy na Oddziale Noworodków naszego Szpitala.
 

W imieniu całej załogi Szpitala w Knurowie dziękujemy za wsparcie w realizacji tej inwestycji zakupowej.

 

oddziały szpitala

Chirurgia
Ogólna

Chorób
Wewnętrznych I

Chorób
Wewnętrznych II

Onkologia

Ginekologia
Położnictwo

Noworodków i
Wcześniaków

ambulatoria przyszpitalne

Izba przyjęć

Nocna i świąteczna

poradnie przyszpitalne

kardiologiczna

chirurgiczna

urazowo ortopedyczna

ginekologiczna

diagnostyka

USG

Laboratorium
Diagnostyczne

Diagnostyka Obrazowa

Endoskopia

szkoła rodzenia

Zasadniczym celem szkoły rodzenia jest przygotowanie rodziców do świadomego i aktywnego przeżycia porodu. Główny akcent kładzie się na poród naturalny, ale kształcenie obejmuje  wiele wariantów jego przebiegu, po to by rodzice rozumieli to , co się dzieje i świadomie we wszystkim uczestniczyli.

diagnostyka obrazowa

Szpital w Knurowie Sp. z o. o. stale podnosi poziom swoich usług. Także tych w zakresie diagnostyki obrazowej.


Po najnowocześniejszej na Śląsku pracowni rezonansu magnetycznego przyszła kolej ma pracownię tomografii. Nowoczesną i przede wszystkim bezpieczną.

Szanowni Państwo, zapraszamy na wirtualny spacer
po Trakcie Porodowym Szpitala w Knurowie.

Spacer został został zrealizowany
dzięki współpracy z:

Polskim Bankiem Komórek Macierzystych

26.04.2022r. w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyła się uroczystość wręczenia
Odznak Honorowych „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

 

W imieniu Kapituły odznaczenia wręczał Pan Bartłomiej Kowalski- Radny Sejmiku Województwa Ślaskiego. Złotą Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego „ otrzymał Szpital w Knurowie. Wyróżniony został m.in. za działania związane z walką  z epidemią  Covid19 Jak mówi Prezes Zarządu Szpitala w Knurowie dr n.med. Michał Ekkert:  „Wyróżnienie przyznane przez Sejmik Województwa Śląskiego  to nagroda  za ciężką pracę oraz aktywność całego personelu naszego szpitala.  To wielki ukłon pod adresem, lekarzy, pielęgniarek, położnych,  personelu medycznego , salowych jak  również administracji Szpitala w Knurowie”. Ponadto decyzją Kapituły Odznaki Honorowej „ Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”  Złotymi Odznakami  zostali uhonorowani :
 

 • Doktor Barbara Kaleta, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych 1,
 • Doktor Agnieszka Dudzińska-Rabijasz,  zastępca ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych 1
 • Mgr Justyna Tkocz:  pielęgniarka, kierownik Izby Przyjęć
 • Mgr Michał Gil: pielęgniarz oddziałowy Oddziału Chorób Wewnętrznych 1.

 

Wczorajsza uroczystość była również okazją do przekazania podziękowań ze strony Zarządu Szpitala w Knurowie i jego Pracowników osobom i instytucjom szczególnie zaangażowanym w pozyskiwanie środków finansowych przez szpital oraz pomoc w remontach i inwestycjach.
 

Tytuł „Przyjaciel Szpitala w Knurowie” został przyznamy Powiatowi Gliwickiemu jak również  dwóm osobom fizycznym : Panu Bartłomiejowi Kowalskiemu –Radnemu Sejmiku Województwa Śląskiego  oraz Panu Adamowi Ostaleckiemu- Dyrektorowi Generalnemu  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który ze względu na liczne obowiązki nie był w stanie uczestniczyć we wczorajszym wydarzeniu.

W uroczystości udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Gliwickiego: Starosta Gliwicki Waldemar Dombek, Wicestarosta Adam Wojtowicz,  Członek Zarządu Powiatu Ewa Jurczyga, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Bartłomiej Kowalski,  Prezydent Knurowa Adam Rams, Agnieszka Bożyczko, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Szpitala w Knurowie Sp. z o.o., Zbigniew Więcek, Naczelnik Wydziału Zdrowia, Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Gliwicach,

 

 • 2.jpg
 • 1.jpg
 • 18.jpg
 • 20.jpg

Od 1 kwietnia w przyszpitalnej Poradni Ginekologicznej istnieje możliwość wykonania  cytologii cienkowarstwowej (LBC). Badanie to wykonywane jest w celach profilaktyki i diagnostyki raka szyjki macicy oraz w diagnostyce zakażeń HPV  i Chlamydii.

 

Ginekologiczna Płynna cytologia cienkowarstwowa,  LBC (ang. Liquid Based Cytology)  opiera się na  unowocześnionej  technice przygotowania preparatu cytologicznego. Pobrany materiał jest rozprowadzony automatycznie w odpowiednim płynie preparacyjnym, przy czym  pobrane komórki nabłonkowe są oddzielane od naturalnych zanieczyszczeń,  jak krew i śluz i nanoszone na szkiełko mikroskopowe tak, by uniknąć powstawania skupień i nawarstwień komórek. Etap przygotowania preparatu zwiększa bardzo istotnie ilość komórek nadających się do oceny cytologicznej.  Przygotowany automatycznie preparat barwiony jest w sposób klasyczny i oceniany przez cytologa.

 

Dlaczego warto wykonać cytologię?

Badanie cytologiczne to  bezbolesne badanie szyjki macicy, które umożliwia  wykrywanie wczesnych zmiany przednowotworowych  i nowotworowych zwłaszcza w sytuacji w której nie dają one jeszcze objawów subiektywnych i mogą nie być widoczne w badaniu ginekologicznym. Cytologia umożliwia  wykrywanie minimalnych zmian na szyjce macicy  .

 

 

Koszt badania to 62 zł . Wyniki badania winny być dostępne do 12 dni.

 

Zgodnie z komunikatem NFZ z dnia 29.03.2022 r., od 1 kwietnia 2022 r. zamknięciu ulegają mobilne punkty pobrań w kierunku Sars-CoV 2 z powodu zaprzestania finansowania testów PCR oraz testów antygentowych przez NFZ, które dotąd były dostępne w punktach drive thru, laboratoriach i aptekach.

 

W związku z tym nasz Punkt Pobrań Drive -Thru przy Szpitalu w Knurowie zostaje zamknięty z dniem 01.04.2022r. do odwołania. Na załączonym diagramie przedstawiamy aktualne zalecenia postępowania diagnostycznego w kierunku Sars-CoV 2.

Jest pięknie i nowocześnie.
Wyremontowane oddziały już otwarte!

 

Przecięto trzy wstęgi. Tak, symbolicznie, otwarto w środę, 5 stycznia, trzy oddziały szpitala w Knurowie, przez kilka ostatnich miesięcy poddawane gruntownemu remontowi. Chodzi o chirurgię ogólną, blok operacyjny oraz trakt porodowy. Obecni podczas otwarcia goście nie kryli zachwytu.

Bo i jest czym się zachwycać. Szpitalne oddziały są teraz nie tylko nowoczesne, wyposażone w najlepsze sprzęty, ale także estetyczne i po prostu ładne. Wszystko, od sufitów po podłogi, zostało solidnie odnowione. Wyremontowane pomieszczenia w niczym nie przypominają dawnych sal. Jeśli ktoś pamięta, jak było, teraz oddziałów nie pozna! Dość wspomnieć słowa prezydenta Knurowa, Adama Ramsa: „To, co dziś tu zobaczyliśmy, jest imponujące”.

 

Imponuje oddział chirurgii ogólnej, który wyremontowaliśmy dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – otrzymaliśmy z niego 1 500 000 zł. Cała inwestycja kosztowała zaś 1 914 329,49 zł.

Dla naszych pacjentów mamy gotowe komfortowe sale i łazienki. Pomyśleliśmy i o personelu – będzie teraz pracować w zupełnie nowych pomieszczeniach oraz dużo lepszych warunkach. Na oddziale nowa jest instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna, wymieniono stolarkę drzwiową oraz instalację gazów medycznych wraz z wyposażeniem.

 

Imponuje blok operacyjny, wyremontowany za 2,2 mln zł, ze środków Powiatu Gliwickiego oraz własnych szpitala. Remont objął cały blok, wraz pomieszczeniami socjalnymi, łazienkami, brudownikami. Wyposażyliśmy go w nowe meble i nowy sprzęt medyczny. Nowe są wszystkie sale operacyjne, szafy na sprzęt medyczny, centrale wentylacyjne oraz klimatyzacyjne wraz z kanałami, stropami laminarnymi, pełną automatyką, dalej – instalacje gazów medycznych wraz z kolumnami anestezjologicznymi, a także cała instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna i oświetleniowa.

 

No i wreszcie – imponuje trakt porodowy. Na ten remont czekały wszystkie młode matki, od lat chętnie wybierające knurowski szpital. A dodać trzeba, że są to kobiety nie tylko z Knurowa, Gliwic czy powiatu gliwickiego – również miast ościennych. Teraz będą rodzić w naszym szpitalu jeszcze chętniej!

 

Mamy już komfortowe, zapewniające pełną intymność sale porodowe, a w jednej znalazła się nawet porodowa wanna. Mamy pokój do kangurowania, czyli tak ważnego i promowanego ostatnio kontaktu „ciało do ciała” rodzica z dzieckiem. I tu ciekawostka – w sali tej można sterować natężeniem światła oraz regulować barwę, by stworzyć maluszkowi jak najlepsze warunki do aklimatyzacji na świecie.

Wiemy też, jak ważne są kolory. Dlatego barwy ścian dobrano w taki sposób, by wnętrza sprawiały wrażenie domowej atmosfery, a tym samym dawały poczucie bezpieczeństwa.

Co jeszcze zrobiliśmy?

Zmodernizowaliśmy salę cięć cesarskich i zakupiliśmy sprzęt, w tym wysokospecjalistyczny (to na przykład: KTG, stanowisko do resuscytacji i monitorowania zdrowia noworodka, inkubator, defibrylator, kardiomonitor, łóżko do intensywnej terapii, pompy infuzyjne, dezynfektor). Co istotne – przy okazji remontu szpital wzbogacił się o sprzęt, którego dotąd nie posiadał.

Trakt porodowy kosztował 3 020 403 zł, z czego 2 400 000,00 udało się pozyskać z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Pozostała kwota to środki własne powiatu.

 

Tak potężna inwestycja, jak gruntowny remont trzech oddziałów, wymagająca olbrzymich nakładów finansowych, możliwa była dzięki doskonałej współpracy szpitala ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach, administracją rządową, samorządem województwa oraz parlamentarzystami naszej ziemi. O udanej współpracy wiele zresztą w środę mówiono.

 

– Ten przykład pokazuje, że sukces rodzi się wspólnymi siłami – powiedziała posłanka na Sejm RP Barbara Dziuk, która gratulowała sukcesu dr. n. med. Michałowi Ekkertowi, prezesowi Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. oraz Waldemarowi Dombkowi, staroście powiatu gliwickiego. – A my, jako posłowie, nadal będziemy starać się dla was w Warszawie – obiecała.

 

– Współpraca jest bardzo ważna – dodał starosta Waldemar Dombek, który dziękował za dotację premierowi RP, Mateuszowi Morawieckiemu, a za pomoc posłom Barbarze Dziuk i Jarosławowi Gonciarzowi oraz radnemu Sejmiku Województwa Śląskiego, Bartłomiejowi Kowalskiemu.

 

– Aby osiągnąć sukces, trzeba mieć wizję i cel. Bez nich nic nie będzie. A wy tę wizję i cel macie – zwrócił się starosta do prezesa Michała Ekkerta oraz pracowników szpitala.

 

Działania te docenił również marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski. „Modernizacje infrastruktury ochrony zdrowia należą do przedsięwzięć szczególnej wagi, przekładają się bowiem na poziom i jakość opieki nad pacjentami oraz komfort pracy personelu medycznego. Dzięki państwa determinacji, zaangażowaniu i dobrej współpracy z otoczeniem, mieszkańcy Knurowa i okolicznych gmin zyskują dostęp do leczenia w lepszych, bezpieczniejszych warunkach”, zwrócił się marszałek do zarządu szpitala w specjalnym liście gratulacyjnym.

 

Zaangażowany w sprawy placówki od lat jest także Bartłomiej Kowalski, radny Sejmiku Województwa Śląskiego. 

– To dla mnie ogromna radość, że w knurowskim szpitalu zostały oddane do użytku trzy oddziały. Pamiętam to miejsce przed remontem i zdecydowanie widać metamorfozę. Takie inwestycje są bardzo potrzebne, mieszkańcy powiatu gliwickiego zyskują komfortowe warunki leczenia – mówi.

 

A o tym, jak ważny był remont oddziałów, powiedział mediom prezes szpitala, dr n. med. Michał Ekkert: – Pacjenci zwracają uwagę nie tylko na personel czy bezpieczeństwo, także na warunki. Ten remont był więc istotny. Trakt porodowy wymagał gruntownych zmian już dawno, z kolei na chirurgii czy bloku operacyjnym trzeba było znacząco poprawić komfort. To wszystko się udało.

 

Sukces, o którym nie można zapominać, to również fakt, że tak duży remont udało się zrobić w kilka miesięcy, i to nie zamykając oddziałów i nie paraliżując pracy całego szpitala.

W walce z SMA

 

Szanowni Państwo, z inicjatywy personelu Oddziału Noworodków oraz personelu położnictwa Szpital w Knurowie postanowiliśmy wprowadzić badania przesiewowe noworodków pod kątem SMA (rdzeniowy zanik mięśni).

Zgodnie z obecnie dostępnym harmonogramem badania przesiewowe noworodków na terenie województwa śląskiego zostaną wprowadzone dopiero we wrześniu 2022r.

 

Mając na uwadze coraz większą liczbę występowania tego schorzenia wśród noworodków w Polsce oraz kierując się dobrem dziecka jak również ich rodziców Szpital w Knurowie postanowił wprowadzić badania przesiewowe już od lipca 2021r.

 

Badanie przesiewowe jest bezpłatne, dobrowolne i dostępne dla każdego noworodka urodzonego w naszym szpitalu, którego rodzice zdecydują się na wykonanie przesiewu.

Warunkiem jest podpisanie i wypełnienie zgody na badanie.

 

Badanie wykonuje się poprzez pobranie odpowiedniej ilości krwi z pięty dziecka, tak samo jak do badań w kierunku fenyloketonurii i mucowiscydozy. Czas oczekiwania na wynik badania wynosi około 3 tygodni.

 

Według danych Fundacji SMA rocznie chorobę rozpoznaje się u ok. 50 dzieci – średnio w naszym kraju rodzi się jedno dziecko z SMA na tydzień.

 

U ok. 35 z nich będzie to postać o ostrym przebiegu, rozpoczynająca się w niemowlęctwie.

 

Prawdopodobnie na chwilę obecną Szpital w Knurowie jest jedyną placówką na Śląsku gdzie wykonuje się te testy nieodpłatnie na życzenie rodziców.

Co zabrać do porodu ?

Drogie Przyszłe Mamy , często w wiadomościach prywatnych lub w rozmowach telefonicznych pytacie nas co zabrać do szpitala przed porodem


Odpowiadamy więc :

Mama powinna wziąć dla siebie:
 

 • 2 opakowania podkładów poporodowych na łóżko 60x90;
 • podpaski poporodowe: 3 opakowania;
 • butelkę filtrującą ok 500 ml ( pamiętajcie należy dużo pić);
 • przybory kosmetyczne;
 • koszule ok. 2 sztuk;
 • ewentualnie klapki pod prysznic;
 • ręczniki;
 • drobne przekąski.

 

Dla dziecka:
 

 • małe opakowanie pampersów;
 • chusteczki nawilżające dla dzieci- 1 opakowanie.


Wszystko to należy zapakować do walizki na kółkach i zapraszamy na Oddział


Dla maluszka ubrania na wyjście należy zapakować do fotelika i pozostawić w domu. W dniu wypisu przynosi je osoba odbierająca Was ze szpitala.
 

Prosimy byście nie obawiały się tego, że może Wam czegoś zabraknąć .

Codziennie na Izbę Przyjęć można dostarczyć przesyłkę w podpisanej reklamówce gdzie powinno widnieć imię i nazwisko Pacjentki oraz Oddział na który przesyłka ma być doręczona. Przesyłki na oddział dostarczane są parę razy w ciągu dnia.

Podziękowania za walkę z Covid-19

W trakcie wczorajszej sesji Rady Powiatu Gliwickiego  Prezydium Rady Powiatu oraz Zarząd Powiatu Gliwickiego podziękował przedstawicielom  szpitali w Knurowie oraz Pyskowicach za dotychczasową walkę z epidemią COVID-19.
 

Szpital w Knurowie reprezentowany był przez Panią doktor Barbarę Kaletę – ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych 1 , który pełnił funkcję oddziału covidowego oraz pielęgniarza oddziałowego Pana Michała Gila.

Przedstawiciele naszego szpitala  od włodarzy Powiatu otrzymali  list  oraz medal  okolicznościowy .

 

W trakcie swojego krótkiego wystąpienia Pani doktor Barbara Kaleta podziękowała na forum  Powiatowi Gliwickiemu za wsparcie, które szpital otrzymywał  walcząc z epidemią koronawirusa.  Podkreślała również doskonałą współpracę i zaangażowanie personelu wszystkich naszych oddziałów w walce o zdrowie pacjentów zakażonych koronawirusem.

Komórki macierzyste mogą pomóc w leczeniu zwłóknień płuc po COVID-19

 

W związku z pandemią koronawirusa mamy do czynienia nie tylko z poważnie chorymi pacjentami czy zgonami, ale również, u osób po ciężko przebytej chorobie, ze zwłóknieniem płuc, które widać podczas badania tomografem komputerowym. U części ozdrowieńców zmiany pojawiają się od razu, u innych kilka miesięcy po przechorowaniu COVID-19. Pacjenci mają problem z oddychaniem oraz znacznie obniżoną sprawność fizyczną. W wielu przypadkach upośledzenie tkanki płucnej powoduje poważne konsekwencje, jak zatorowość.

 

Dotąd mówiło się, że zwłóknienia to zmiany nieodwracalne. Na pewno?

 

Zespół naukowców z Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach podjął się próby leczenia, ale również profilaktyki zwłóknień w płucach po przebytym COVID-19. W tym celu postanowiono wykorzystać komórki macierzyste, których zastosowanie cechuje się potwierdzoną już skutecznością.

 

Sam pomysł wykorzystania komórek macierzystych nie jest w medycynie nowy. Od lat, z dużym powodzenim, stosuje się je chociażby w ortopedii czy neurologii. Mają zastosowanie także w medycynie estetycznej (pomagają np. w leczeniu rozległych blizn – wstrzyknięte w zwłóknienie powodują, że rozrośnięta tkanka cofa się).

 

Wysoce prawdopodobne jest, że mechanizm, który działa w powyższych przypadkach, zadziała przy leczeniu zwłóknień w płucach po przebyciu COVID-19. To stało się punktem wyjścia do stworzenia projektu eksperymentu medycznego, który zrealizuje Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach we współpracy ze Szpitalem w Knurowie Sp. z o.o. Badaczami są dr n. med. Michał Ekkert, prodziekan Wydziału Nauk Medycznych i prezes knurowskiego szpitala oraz lek. Andrzej Ilków. Zespół konsultantów tworzy 28 naukowców z różnych dziedzin medycyny.

 

Metoda badawcza uzyskała zgodę i pełne poparcie komisji bioetycznej – jako bezpieczna i możliwa do zastosowania u chorych.

 

Komórki macierzyste muszą pochodzić bezpośrednio od pacjenta. Dzięki najnowocześniejszym technologiom opracowana przez nas metoda jest w pełni bezpieczna, umożliwia pobranie dużej ilości komórek, wyekstrahowanie ich oraz podanie w taki sposób, aby zatrzymały się w płucach. Znający mechanizmy biochemiczne zespół badaczy jest przekonany, że pod wpływem zastosowania tej metody zwłóknienia się cofną – mówi dr n. med. Michał Ekkert.

 

Zabieg jest małoinwazyjny. U pacjenta przeprowadza się niewielką liposukcję, pobierając około 50 ml tkanki tłuszczowej z powłok brzucha. Następnie, by pozbyć się tłuszczu, tkanka zostaje wytrawiona enzymami – tak izoluje się czyste komórki, a potem, drogą dożylną, podaje je do płuc.

 

W projekcie wezmą udział pacjenci, którzy przechorowali już COVID-19, mają problemy z oddychaniem, a badania wykazały u nich zwłóknienie. Przeznaczeni są do niego również ozdrowieńcy, u których zwłóknień nie wykryto, ale podejrzewa się, że mogą one powstać – tu zabieg będzie miał na celu profilaktykę. Efekty powinnny być widoczne po 9 miesiącach.

 

W piątek, 12 lutego, w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja poświęcona powyższemu eksperymentowi medycznemu. Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego, związanego z pandemią, większość uczestników połączyła się online. O założeniach eksperymentu mówił dr n. med. Michał Ekkert.

 

Powołaliśmy do życia zespół konsultantów, lekarzy z zakresu chirurgii, chirurgii onkologicznej, kardiologii, radiologii, pulmonologii, chorób wewnętrznych, alergologii, zdrowia publicznego i psychiatrii, a także diagnostów laboratoryjnych i pielęgniarki. W określonych odstępach czasu zaplanowano serie badań z zakresu diagnostyki obrazowej, parametrów wydolnościowych płuc w postaci spirometrii i pletyzmografii, jak i wybranych badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Opracowano pełną dokumentację – od ankiet dla pacjentów aż po komplet dokumentów stosowny do przeprowadzenia tego badania naukowego wraz z dalszą analizą statystyczną.

 

– Metoda pozyskiwania komórek macierzystych z tłuszczu jest łatwa i tania, nie prowadzi do powikłań, jest też możliwa do zastosowania u każdego pacjenta, bez względu na wiek. Tkanka tłuszczowa okazała się niesamowitym źródłem żywych komórek, lepszym od szpiku czy krwi obwodowej – tłumaczył zebranym drugi z badaczy, lek. Andrzej Ilków.

 

Komórki macierzyste są idealne, bowiem znajdują miejsce zwłóknienia i automatycznie w nie migrują. Działają trochę jak sztuczna inteligencja – dodał dr n. biol. inż. Piotr Sindera, jeden z naukowców zaangażowanych w projekt.

 

Zdalnie z uczestnikami konferencji połączył się dr n. med. Grzegorz Religa, który zaznaczył, że eksperyment medyczny to wysiłek podejmowany po to, by leczyć chorych.

 

W chwili obecnej to podstawowe narzędzie, bez którego medycyna nie mogłaby iść do przodu. Jeżeli nie podejmiemy podobnych działań, nie będzie mowy o rozwoju nauki oraz skutecznym leczeniu – mówił.

 

W sali Sejmu Śląskiego pojawił się starosta powiatu gliwickiego Waldemar Dombek, który pogratulował naukowcom odwagi.

 

To bardzo obiecujący eksperyment, ale też ogromna odpowiedzialność. Jako samorządowcy trzymamy kciuki za tę wspaniałą ideę, w której przecież chodzi o to, by pomóc ludziom. Cieszę się, że knurowski szpital czynnie uczestniczy w tym procesie – starosta dodał, że śląska medycyna zawsze stała na wysokim poziomie, dlatego można mieć nadzieję, iż niedługo będziemy świętować kolejny sukces.

 

Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci już w tym tygodniu – zanim przystąpią do zabiegu, przejdą odpowiednie badania. 

 

Dobra wiadomość dla pacjentów: zmodernizowana pracownia endoskopii już działa
 

„Jak tu teraz ładnie i przyjemnie”. To reakcja pierwszych osób przyjętych w zmodernizowanej pracowni endoskopii knurowskiego szpitala.
 

I rzeczywiście – jest się czym zachwycać. Pomieszczenia są odnowione, estetyczne, a sprzęt nowoczesny. Cieszą się i pacjenci, i sam personel, który będzie teraz przeprowadzać badania w bardzo dobrych warunkach, co podczas oficjalnego otwarcia pracowni zaznaczył jej kierownik, dr Marek Hildebrandt. 


– Właśnie ziściły się obietnice. Dziękuję prezesowi szpitala, staroście powiatu gliwickiego oraz samorządowcom.
Niech te pomieszczenia służą naszym pacjentom.

 


W ramach modernizacji wymieniono wentylację oraz klimatyzację, instalację wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, przebudowano pomieszczenia tak, by odpowiadały obowiązującym przepisom. Wymieniono także stolarkę oraz rozdzielnię elektryczną wraz z instalacjami. Powstały toalety dla osób niepełnosprawnych. Całość dostosowano do wymogów przeciwpożarowych.

 

Zadanie zrealizował Powiat Gliwicki. Całkowita wartość wyniosła 1 392 539, 37 zł, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 956 102, 00 zł. Co warte zaznaczenia – mimo tak dużego zakresu prac, inwestycję udało się zrealizować w ciągu czterech miesięcy. Wszystko dzięki wzorowej współpracy powiatu oraz Wydziału Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

 


Zarządowi Powiatu Gliwickiego dziękował dr n. med. Michał Ekkert, prezes Szpitala w Knurowie, zaznaczając, że w pracowni nie tylko wyremontowano pomieszczenia, ale zakupiono też do niej nowoczesne wyposażenie, co możliwe było dzięki wsparciu finansowemu samorządów.

 


Świetną współpracę z radnymi powiatowymi, prezydentem Knurowa oraz wójtami Pilchowic czy Gierałtowic podkreślił również Waldemar Dombek, starosta gliwicki. Współpracę, bez której, jego zdaniem, nie ma sukcesu.
 

– To jednak dopiero początek zmian. Mamy teraz w budżecie zaplanowany remont chirurgii. W kolejce czeka izba przyjęć. Jesteśmy zgodni i zdeterminowani, by podjąć się kolejnych modernizacji – zapowiedział starosta. 

 

Zadowolenie wyraził Jarosław Gonciarz, poseł ziemi gliwickiej: – Szpital w Knurowie odwiedzam najczęściej ze wszystkich w moim okręgu wyborczym, i to nie z powodów zdrowotnych, ale przy okazji udanych inwestycji, jak właśnie otwarcie pracowni czy zakup ważnych sprzętów służących mieszkańcom. To wszystko zasługa operatywności i przedsiębiorczości zarządu tutejszego szpitala, starostwa oraz samorządów.

 W pracowni endoskopii wykonywane są badania diagnostyczne – gastroskopii i kolonoskopii. Odbywają się one teraz w komfortowych warunkach.

 

– Te warunki to wielka szansa dla pacjentów – zaznaczył prezydent Knurowa Adam Rams. Właśnie z jego inicjatywy włodarze gmin powiatu zakupili do pracowni sprzęt. Podziękowania należą się więc także Maciejowi Gogulli, wójtowi gminy Pilchowice oraz Leszkowi Żogale, wójtowi gminy Gierałtowice.

 

 

17.11.2020
 

Wsparcie Samorządu Województwa Śląskiego oraz Powiatu Gliwickiego
 

Szanowni Państwo, do Szpitala w Knurowie trafił sprzęt, który został zakupiony dzięki dofinansowaniu jakie Szpital otrzymał od Samorządu Województwa Śląskiego, Śląskie Pozytywna energia oraz Powiatu Gliwickiego.
 

Sprzęt został zakupiony dzięki uruchomionemu przez Sejmik Województwa Śląskiego Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia dla szpitali powiatowych.

 

W ramach wsparcia Szpital w Knurowie pozyskał:

 
3 kardiomonitory

3 defibrylatory

respirator

USG

autoklaw


Sprzęt ten wykorzystywany jest do walki z epidemią Covid -19


W imieniu zespołu Szpitala w Knurowie oraz naszych Pacjentów
dziękujemy serdecznie Samorządowi Województwa Śląskiego
oraz Powiatowi Gliwickiemu za wsparcie naszej placówki.

Misją szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom, bez względu na ich wyznanie, status społeczny i pochodzenie, na możliwie najwyższym poziomie jakości w zakresie dostępnych środków, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zasadami etyki, doświadczeniem personelu, w przyjaznych warunkach pobytu i pracy.

materiał dzięki uprzejmości Przeglądu Lokalnego

Nowy sprzęt na oddziale położniczym

Z okazji Dnia Matki firma Aureus oraz firma Car Deluxe z Gliwic podarowały oddziałowi położniczemu laktator dla wygody i komfortu przyszłych mam. Dzięki laktatorowi przyszłe mamy mogą poczuć się bezpiecznie, będziemy walczyć o każdą kropelkę ich naturalnego pokarmu

Grzegorz Nocoń laureatem nagrody Bene Meritus

Szanowni Państwo, z wielką radością informujemy, iż w dniu 22 marca 2018r. Rada Powiatu Gliwickiego podjęła uchwałę o przyznaniu Panu dr Grzegorzowi Noconiowi- Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Knurowie, nagrody Bene Meritus w kategorii indywidualnej.

Doktor Grzegorz Nocoń jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej, którą ukończył 21.06.1985r. uzyskując tytuł lekarza medycyny. Od października 1985 roku. pracuje w knurowskim szpitalu, z którym związał całą swoją karierę lekarską. W 1989r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie Chirurgii Ogólnej, a w 1996r. II stopień specjalizacji. Od roku 2003 pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej. W trakcie swojej wieloletniej pracy zawodowej jako kierownik specjalizacji wykształcił wielu chirurgów, którzy pracują do dziś w szpitalach na terenie naszego województwa.

Corocznie bierze udział w około 1200 operacjach przeprowadzanych na Bloku Operacyjnym Szpitala w Knurowie.

 

Od wielu lat jest niekwestionowanym autorytetem w kwestiach medycznych nie tylko dla lekarzy i całego personelu Szpitala w Knurowie, ale również dla pacjentów i ich rodzin, które obdarza opieką i wsparciem w trakcie pobytu ich najbliższych w Szpitalu.

 

Wielokrotnie ratował ludzkie życie podejmując się przeprowadzenia operacji w sytuacjach trudnych, które wymagały nie tylko wieloletniego doświadczenia wyniesionego z sali operacyjnej ale również rozległej wiedzy często wykraczającej poza zakres posiadanej specjalizacji. To właśnie dzięki niemu i jego osobistemu zaangażowaniu Oddział Chirurgii Szpitala w Knurowie cieszy się doskonałą opinią wśród pacjentów nie tylko z Knurowa
i Powiatu Gliwickiego, ale również wśród pozostałych mieszkańców Województwa Śląskiego, którzy pragną skorzystać z udzielanych w tej placówce świadczeń.

 

Działania te zostały dostrzeżone przez Ministra Zdrowia, który w 2006r. przyznał doktorowi Grzegorzowi Noconiowi odznakę „Za zasługi dla ochrony Zdrowia”.

 

Wśród pacjentów oraz mieszkańców Knurowa i powiatu znany jest ze swej empatii 
i niezwykłego zaangażowania, które wkłada w swoje codzienne obowiązki lekarza
i Ordynatora.

 

W Latach 2002-2006 i 2006 -2010 sprawował mandat  Radnego Rady Miasta Knurów. 
W kadencji 2002 –przewodniczył Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych,  ponadto zasiadał
w Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Porządku oraz w Komisji Planowania
i Koordynacji. W kadencji 2006-2010  był członkiem Komisji Sportu Turystyki. Rekreacji
i Promocji Zdrowia.

 

W 2010r. uhonorowany został Laurem Knurowa- najwyższą  honorową nagrodą przyznawaną przez Radę Miasta Knurów.

 

Laureatowi składamy serdeczne gratulacje.

Ogólnopolska Karta Seniora

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci, informujemy, iż od 1 marca 2018r. Szpital w Knurowie został jednym z partnerów Ogólnopolskiej Karty Seniora. Dzięki temu posiadacze karty mogą uzyskać rabat w wysokości 15% na badania komercyjne wykonywane przy użyciu Rezonansu Magnetycznego i Tomografu Komputerowego.

Szpital w Knurowie sp. z o.o. podpisał umowę ze Związkiem Dużych Rodzin na mocy której, szpital przystąpił do programu Karty Dużych Rodzin. Dzięki temu każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny będzie mógł skorzystać ze zniżek na badania komercyjne wykonywane rezonansem magnetycznym i tomografem komputerowym oraz na odpłatne usługi świadczone przez Laboratorium Diagnostyczne.