Szpital w Knurowie sp. z o.o

32 331 92 02

aktualne ogłoszenia

oddziały szpitala

Chirurgia
Ogólna

Onkologia

Chorób
Wewnętrznych I

Chorób
Wewnętrznych II

Ginekologia
Położnictwo

Noworodków i
Wcześniaków

ambulatoria przyszpitalne

Izba przyjęć

Nocna i świąteczna

poradnie przyszpitalne

kardiologiczna

chirurgiczna

urazowo
ortopedyczna

ginekologiczna

onkologiczna

diagnostyka

USG

Laboratorium
Diagnostyczne

Diagnostyka Obrazowa

Endoskopia

szkoła rodzenia

Zasadniczym celem szkoły rodzenia jest przygotowanie rodziców do świadomego i aktywnego przeżycia porodu. Główny akcent kładzie się na poród naturalny, ale kształcenie obejmuje  wiele wariantów jego przebiegu, po to by rodzice rozumieli to , co się dzieje i świadomie we wszystkim uczestniczyli.

diagnostyka obrazowa

Szpital w Knurowie Sp. z o. o. stale podnosi poziom swoich usług. Także tych w zakresie diagnostyki obrazowej. Po najnowocześniejszej na Śląsku pracowni rezonansu magnetycznego przyszła kolej ma pracownię tomografii. Nowoczesną i przede wszystkim bezpieczną.

 

 

Misją szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom, bez względu na ich wyznanie, status społeczny i pochodzenie, na możliwie najwyższym poziomie jakości w zakresie dostępnych środków, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zasadami etyki, doświadczeniem personelu, w przyjaznych warunkach pobytu i pracy.

materiał dzięki uprzejmości Przeglądu Lokalnego

„Szpital przyjazny dużym rodzinom”

Szpital w Knurowie sp. z o.o. podpisał umowę ze Związkiem Dużych Rodzin na mocy której, szpital przystąpił do programu Karty Dużych Rodzin. Dzięki temu każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny będzie mógł skorzystać ze zniżek na badania komercyjne wykonywane rezonansem magnetycznym i tomografem komputerowym oraz na odpłatne usługi świadczone przez Laboratorium Diagnostyczne.

AKTUALNOŚCI

Rejestracja pacjentów do pracowni TK i MR

w dniach 24.12.2019r. i 31.12.2019r.

będzie czynna w godzinach od 8:00 do 12:00.

 

Rejestracja pacjentów do pracowni TK i MR

w dniach 23.12.2019r., 27.12.2019r. i 30.12.2019r.

będzie czynna w godzinach od 8:00 do 14:00.

Nowy sprzęt na oddziale położniczym

Z okazji Dnia Matki firma Aureus oraz firma Car Deluxe z Gliwic podarowały oddziałowi położniczemu laktator dla wygody i komfortu przyszłych mam. Dzięki laktatorowi przyszłe mamy mogą poczuć się bezpiecznie, będziemy walczyć o każdą kropelkę ich naturalnego pokarmu

Grzegorz Nocoń laureatem nagrody Bene Meritus

Szanowni Państwo, z wielką radością informujemy, iż w dniu 22 marca 2018r. Rada Powiatu Gliwickiego podjęła uchwałę o przyznaniu Panu dr Grzegorzowi Noconiowi- Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Knurowie, nagrody Bene Meritus w kategorii indywidualnej.

Doktor Grzegorz Nocoń jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej, którą ukończył 21.06.1985r. uzyskując tytuł lekarza medycyny. Od października 1985 roku. pracuje w knurowskim szpitalu, z którym związał całą swoją karierę lekarską. W 1989r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie Chirurgii Ogólnej, a w 1996r. II stopień specjalizacji. Od roku 2003 pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej. W trakcie swojej wieloletniej pracy zawodowej jako kierownik specjalizacji wykształcił wielu chirurgów, którzy pracują do dziś w szpitalach na terenie naszego województwa.

Corocznie bierze udział w około 1200 operacjach przeprowadzanych na Bloku Operacyjnym Szpitala w Knurowie.

 

Od wielu lat jest niekwestionowanym autorytetem w kwestiach medycznych nie tylko dla lekarzy i całego personelu Szpitala w Knurowie, ale również dla pacjentów i ich rodzin, które obdarza opieką i wsparciem w trakcie pobytu ich najbliższych w Szpitalu.

 

Wielokrotnie ratował ludzkie życie podejmując się przeprowadzenia operacji w sytuacjach trudnych, które wymagały nie tylko wieloletniego doświadczenia wyniesionego z sali operacyjnej ale również rozległej wiedzy często wykraczającej poza zakres posiadanej specjalizacji. To właśnie dzięki niemu i jego osobistemu zaangażowaniu Oddział Chirurgii Szpitala w Knurowie cieszy się doskonałą opinią wśród pacjentów nie tylko z Knurowa
i Powiatu Gliwickiego, ale również wśród pozostałych mieszkańców Województwa Śląskiego, którzy pragną skorzystać z udzielanych w tej placówce świadczeń.

 

Działania te zostały dostrzeżone przez Ministra Zdrowia, który w 2006r. przyznał doktorowi Grzegorzowi Noconiowi odznakę „Za zasługi dla ochrony Zdrowia”.

 

Wśród pacjentów oraz mieszkańców Knurowa i powiatu znany jest ze swej empatii 
i niezwykłego zaangażowania, które wkłada w swoje codzienne obowiązki lekarza
i Ordynatora.

 

W Latach 2002-2006 i 2006 -2010 sprawował mandat  Radnego Rady Miasta Knurów. 
W kadencji 2002 –przewodniczył Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych,  ponadto zasiadał
w Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Porządku oraz w Komisji Planowania
i Koordynacji. W kadencji 2006-2010  był członkiem Komisji Sportu Turystyki. Rekreacji
i Promocji Zdrowia.

 

W 2010r. uhonorowany został Laurem Knurowa- najwyższą  honorową nagrodą przyznawaną przez Radę Miasta Knurów.

 

Laureatowi składamy serdeczne gratulacje.

Ogólnopolska Karta Seniora

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci, informujemy, iż od 1 marca 2018r. Szpital w Knurowie został jednym z partnerów Ogólnopolskiej Karty Seniora. Dzięki temu posiadacze karty mogą uzyskać rabat w wysokości 15% na badania komercyjne wykonywane przy użyciu Rezonansu Magnetycznego i Tomografu Komputerowego.