PRACA

Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie Choroby Wewnętrzne
Lekarz Specjalista w dziedzinie Choroby Wewnętrzne
Kierownik Działu Organizacji
Inspektor ds. administracji w Dziale Organizacji
Salowa
Statystyk medyczny w Dziale Organizacji (sekcja Statystyki Medycznej).
Lekarz w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych I
Pracownik Działu Zamówień Publicznych - nabór zakończony
Pracownik Działu Eksploatacji i Zaopatrzenia - nabór zakończony
Pracownik Działu Płac - nabór zakończony
Pracownik Działu Księgowości
Lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny chirurgii ogólnej
Lekarz specjalista I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz Specjalista w dziedzinie Anestezjologii
Lekarz Specjalista w dziedzinie Chirurgii Ogólnej
Pielęgniarka
Lekarza Specjalistę Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie Choroby Wewnętrzne

Szpital w Knurowie zatrudni lekarzy rezydentów oraz lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim w dziedzinie chorób wewnętrznych do pełnienia dyżurów na Oddziale Wewnętrznym wraz z Izbą Przyjęć.
Forma zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy do uzgodnienia.

 

Kontakt z Biurem Zarządu - pod nr tel. 32 331 93 34

Kontakt drogą mailową – sekretariat@szpitalknurow.pl

Lekarz Specjalista w dziedzinie Choroby Wewnętrzne
Kierownik Działu Organizacji
Inspektor ds. administracji w Dziale Organizacji
Salowa
Statystyk medyczny w Dziale Organizacji (sekcja Statystyki Medycznej).
Lekarz w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych I
Pracownik Działu Zamówień Publicznych - nabór zakończony
Pracownik Działu Eksploatacji i Zaopatrzenia - nabór zakończony
Pracownik Działu Płac - nabór zakończony
Pracownik Działu Księgowości
Lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny chirurgii ogólnej
Lekarz specjalista I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz Specjalista w dziedzinie Anestezjologii
Lekarz Specjalista w dziedzinie Chirurgii Ogólnej
Pielęgniarka
Lekarza Specjalistę Radiologii i Diagnostyki Obrazowej