Praca

Pracownik Działu Księgowości
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych I
Lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny chirurgii ogólnej
Lekarz specjalista I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz Specjalista w dziedzinie Anestezjologii
Lekarz Specjalista w dziedzinie Chirurgii Ogólnej
Pielęgniarka
Lekarza Specjalistę Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Pracownik Działu Zamówień Publicznych - nabór zakończony
Pracownik Działu Eksploatacji i Zaopatrzenia - nabór zakończony
Pracownik Działu Płac - nabór zakończony
Pracownik Działu Księgowości

26.09.2023

Pracownik Działu Księgowości
Rodzaj umowy: na okres próbny
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

 

Zakres obowiązków:

dekretacja w systemie Finansowo-Księgowo-Kosztowym dokumentów wg. rejestrów, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, i prawa  podatkowego a także Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.10.2020 w sprawie zaleceń dot. standardu rachunku kosztów u świadczeniobiorców,

prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
i związane z tym sporządzanie planów amortyzacji, naliczanie umorzeń i sporządzanie sprawozdań dot. środków trwałych

§  ewidencjonowanie faktur kosztowych,

§  księgowanie operacji związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, rozliczeniami ZUS i podatkiem oraz innych dokumentów płacowych,

§  współpraca z Biurem Prawnym w zakresie windykacji należności,

§  negocjacje z wierzycielami w zakresie spłaty zobowiązań,

§  rozliczanie kosztów prowadzonych projektów w tym projekty unijne,

rozliczanie kosztów wyjazdów,

 uzgadnianie sald rozrachunków

§  aktywny udział w zamykaniu miesiąca / roku księgowego oraz pracach tzw. bilansowych,

§  współpraca z urzędami oraz instytucjami zewnętrznymi.

§  wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego,

 

Wymagania:

wykształcenie – wyższe (preferowane: ekonomiczne, finanse, rachunkowość),

minimum 2 lata pracy w dziale księgowości, na podobnym stanowisku,

mile widziane doświadczenie w podmiocie leczniczym,,

znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych

mile widziana znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.10.2020 w sprawie zaleceń dot. standardu rachunku kosztów u świadczeniobiorców

zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,

umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy, komunikatywność,

skrupulatność, dokładność, systematyczność, odpowiedzialność,

umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy,

zdolność do logicznego i szybkiego myślenia,

wysoka kultura osobista,

otwartość na zmiany,

dobra znajomość obsługi komputera (m.in. Word, Excel, Outlook)

 

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny

aktualne CV
 

Kwestionariusz osobowy + oświadczenie RODO (do pobrania na stronie internetowej www.szpitalknurow.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”

Kandydaci składają dokumenty drogą elektroniczną na adres sekretariat@szpitalknurow.pl lub w Biurze Zarządu Szpitala w Knurowie Sp. z o. o.

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych I
Lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny chirurgii ogólnej
Lekarz specjalista I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz Specjalista w dziedzinie Anestezjologii
Lekarz Specjalista w dziedzinie Chirurgii Ogólnej
Pielęgniarka
Lekarza Specjalistę Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Pracownik Działu Zamówień Publicznych - nabór zakończony
Pracownik Działu Eksploatacji i Zaopatrzenia - nabór zakończony
Pracownik Działu Płac - nabór zakończony