Poradnia Chirurgii Ogólnej oraz Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

32 331 93 66

Kierownik poradni: Justyna Tkocz

Szanowni Pacjenci, pragniemy poinformować, że od wtorku (12 września 2023 roku) zmieniamy miejsce lokalizacji Poradni Chirurgicznej oraz Poradni Urazowo-Ortopedycznej.

 

Nowe miejsce to Budynek Główny Szpitala - Parter tuż koło wind.

Zamieszczamy plan budynku.

 

 

Mamy nadzieję, że odnowione, bardziej przestronne miejsce zwiększy Państwa wygodę i przyczyni się do polepszenia jakości świadczonych usług.

Zakres świadczeń w Poradni Chirurgii Ogólnej:
 

  • dokonujemy porad oraz prowadzimy diagnostykę w zakresie Chirurgii Ogólnej, z uwzględnieniem badań obrazowych (w szpitalu znajduje się pracownia Rtg. USG, Tomografii Komputerowej oraz Rezonansu magnetycznego),
  • prowadzimy pacjentów po operacjach chirurgicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów operowany w naszym szpitalu,
  • wykonujemy drobne zabiegi chirurgiczne (takie które nie wymagają leczenia w warunkach sali operacyjnej – w takim przypadku pacjent jest kierowany do szpitala) takie jak: chirurgiczne zaopatrzenie ran, wycięcie drobny guzów skóry i tkanki podskórnej (kaszaki, tłuszczaki znamiona barwnikowe itp.),
  • wykonujemy zabiegi wrastających paznokci, usunięcia ciał obcych itp.

Zakres świadczeń w Poradni Urazowo-Ortopedycznej:
 

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem m.in.:

·         chorób zwyrodnieniowych stawów;

·         urazów narządu  ruchu (złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawów, urazów ścięgien);

·         zmian zapalnych okołostawowych;

·         deformacji w obrębie stóp i rąk;

·         zmian pourazowych narządu ruchu;

·         chorób kolan (zmiany zwyrodnieniowe, uszkodzenie więzadeł);

·         chorób przeciążeniowe narządu ruchu

·         leczenia wad postawy - skolioza

 

Pacjenci będący pod opieką poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej mają zapewnione obrazowe badania diagnostyczne na miejscu.

 

Porady udzielane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Zasady rejestracji do poradni specjalistycznych

 

1. Ogólne zasady rejestracji.

- Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku.

- Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej

 

2. Wymagane dokumenty:

- dowód tożsamości,

- skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ,

- stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.
 

3. Ustalanie terminu wizyty.
Termin wizyty uzależniony jest od listy osób oczekujących na świadczenie.

- Pacjent jest wpisywany do kolejki oczekujących wyznaczany jest planowany termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.

- Poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:

- Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,

- Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,

- inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci

- uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju,

- weterani poszkodowani korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.


4. Ważne informacje.

- Jeśli w nowym roku kontynuujemy leczenie u danego specjalisty, nie jest nam potrzebne nowe skierowanie.

-  W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji 3 dni przed ustalonym terminem wizyty. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.

- Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

- W przypadku wystąpienia schorzenia przewlekłego świadczenia sa udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.