Szkoła Rodzenia

Szkoła rodzenia mieści się
w budynku „F”
na terenie szpitala.


 

 

Kontakt do położnej 

w celu ustalenia harmonogramu zajęć i przyjęcia do odpowiedniej grupy pacjentek.

Marta Kułak

Tel. 504 960 743

 

 

koszt szkoły rodzenia to 100 zł

 

 

 

TEMATY WYKŁADÓW

CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ
W SZKOLE RODZENIA

PLAN PORODU

ROLA I ZADANIA SZKOŁY RODZENIA

Pierwsze Szkoły Rodzenia w Polsce powstały w latach 1956 – 1957 w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Szczecinie. Podstawowym zadaniem szkół jest przygotowanie obojga rodziców do porodu, rodzicielstwa, pojmowanego jako całokształt zagadnień psychofizycznych związanych z ciążą, porodem, połogiem i wczesnym okresem życia dziecka. Czas oczekiwania na narodziny dziecka jest etapem silnej motywacji rodziców do poszerzania wiedzy dotyczącej zdrowia , rozwoju mającego pojawić się potomka, jak również kondycji całej rodziny. Dojrzewanie do ról rodzicielskich wiąże się z szeregiem przemian w sferze psychologicznej, a czasem wiąże się także z trudnościami emocjonalnymi.

 

Zasadniczym celem szkoły rodzenia jest przygotowanie rodziców do świadomego i aktywnego przeżycia porodu. Kształcenie obejmuje wiele wariantów przebiegu porodu ( np. poród fizjologiczny, cięcie cesarskie), po to by rodzice rozumieli to, co się dzieje i świadomie we wszystkim uczestniczyli.

 

Najbardziej wskazanym czasem dla rozpoczęcia zajęć w szkole rodzenia jest okres między 21 a 26 tygodniem ciąży, oczywiście jeśli stan zdrowia ciężarnej na to pozwala.

 

Spotkania w Naszej Szkole Rodzenia dotyczą porodu, połogu, karmienia piersią, opieki nad noworodkiem i fizjoterapii kobiety w okresie okołoporodowym. Każde z zajęć jest poświęcone innemu zagadnieniu. Zajęcia przeprowadzane są przez wykwalifikowany personel stale pracujący na Bloku Porodowym i Oddziale Położniczym. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, by strach związany z Waszą nową rolą ograniczyć do minimum, chętnie podzielimy się z Wami własnymi doświadczeniami.