Szpital w Knurowie Sp. z o o otrzymał Certyfikat ISO 9001:2015 Systemu Zarzadzania Jakością w zakresie leczenia szpitalnego

Szpital w Knurowie Sp. z o o otrzymał Certyfikat ISO 9001:2015 Systemu Zarzadzania Jakością w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego specjalistycznego, świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej - nocna i świąteczna opieka zdrowotna, badań laboratoryjnych, Szybkiej Terapii Onkologicznej oraz świadczeń kosztochłonnych: badań endoskopowych, badań rezonansu magnetycznego, badań tomografii komputerowej. Certyfikat wystawiony został na okres 3 lat do 28.12.2026 roku.

 

Dziękujemy całej załodze Szpitala za wkład w podtrzymywanie jakości świadczeń medycznych uwieńczony przyznanym certyfikatem. Kolejny etap to Akredytacja Szpitala, którą planujemy na 2024 rok.