Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

​​​​​​​

OFERTA  LABORATORIUM  OBEJMUJE  BADANIA  Z  ZAKRESU: 

Hematologii
Biochemii
Koagulologii 
Immunochemii 
Analityki  ogólnej 
Serologii  grup  krwi ( na terenie laboratorium  znajduje  się  Bank Krwi)

 

Laboratorium  obsługuje  pacjentów  Naszego  Szpitala  oraz  pacjentów  przychodni.

 

SYSTEM  KONTROLI  JAKOŚCI:

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne  prowadzi  system  kontroli  wewnątrzlaboratoryjnej i  zewnątrzlaboratoryjnej

Kontrola  wewnątrzlaboratoryjna - obejmuje  wszystkie  badania  wykonywane w  laboratorium.  Wyniki  tej  kontroli  są  udokumentowane.

Kontrola  zewnątrzlaboratoryjna - Laboratorium  uczestniczy  w  zewnętrznej  kontroli badań  z  zakresu  immunochemii, równowagi  kwasowo-zasadowej  i  elektrolotów  ISE, koagulologii,  biochemii, markerów  kardiologicznych, hematologii  prowadzonej  przez  Centralny  Ośrodek  Badań  Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.

Ponadto  laboratorium  uczestniczy  w Biochemicznej  Niezależnej  Zewnątrzlaboratoryjnej  Międzynarodowej  Kontroli  Jakości  RIQAS  oraz  Krajowym  Programie  Zewnętrznej  Oceny  Jakości  dla  Laboratoriów Immunologii  Transfuzjologicznej  prowadzonej  przez  Instytut  Hematologii i Transfuzjologii  w  Warszawie.

Kontakt telefoniczny:

Kierownik  Laboratorium  mgr Elżbieta Żmuda  - 032 331 93 78
Rejestracja :  032 331 93 71
Pracownia  biochemii: 032 331 93 70 
Pracownia hematologii  i  analityki  ogólnej: 032 331 92 79 
Pracownia serologii  grup krwi oraz Bank Krwi: 032 331 92 78

 

Rejestracja czynna  od  poniedziałku  do  piątku  7.00  do  10.00

Punkt pobrań czynny  od  poniedziałku  do  piątku  7.00  do  10.00