Pracownie Diagnostyki Obrazowej

Kontakt

Kierownik Pracowni:
lekarz specjalista radiolog
Hanna Bistroń – Mika

 

Kierownik Zespołu Techników:
Monika Szafraniec

 

Telefon Rejestracja: 32 331-93-22

Rejestracja Pacjentów  od 08:00 – do 14:00

Wydawanie wyników   od 08:00 – do 17:00


PRACOWNIA RTG

Uruchomiona w 1991 roku nowa pracownia RTG mieszcząca się na terenie szpitala została wyposażona w aparat RTG typ X-18 ze stanowiskiem grafii i skopii z monitorem oraz sprzętem w ciemni. W pracowni tej wykonywane były badania dla osób hospitalizowanych, pacjentów zgłaszającym się do poradni chirurgicznej, ortopedycznej i urologicznej oraz ludzi kierowanych przez Pogotowie Ratunkowe. Pracownia zabezpieczała całodobowe dyżury także przez weekend. Obsługiwano wówczas również pracowników KWK „Knurów” i KWK „Szczygłowice. W 2005 roku  został zakupiony nowoczesny aparat Philips Duo Diagnost z stanowiskiem grafii i skopii z monitorem. Rok później oddano do użytku wysokiej klasy wywoływarkę , która zmniejszyła do minimum czas oczekiwania na zdjęcia rentgenowskie.

Obecnie w pracowni wykonuje się badania przewodu pokarmowego, badania układu moczowego z zastosowaniem środków cieniujących (urografie), cholangiografie przez dren oraz inne badania związane z pobytem pacjenta w szpitalu. Zatrudnieni technicy obsługują także przewoźny aparat Practix 21 wykonując badania śródoperacyjne na bloku operacyjnym i zdjęcia przyłóżkowe w przypadku pacjentów obłożnie chorych.

 

REZONANS MAGNETYCZNY

Pracownia rezonansu Magnetycznego w Szpitalu wyposażona jest w aparat marki SIMENS 0,35 T,który jest przyjazny pacjentowi dzięki swojej budowie typu otwartego( nie jest  to waski tunel).Wykonuje badania: - głowy, barku, kregosłupa odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowo- krzyżowego, kolan, bioder
 

REJESTRACJA PACJENTÓW od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 do 14:00
WYDAWANIE WYNIKÓW od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 do 17:00

 

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

 

Nowo uruchomiona Pracownia TK mieści się na terenie Szpitala na poziomie -1 w miejscu dawnej ciemni pracowni RTG. Po ucyfrowieniu aparatu RTG zbędne stały się pomieszczenia zajmowane przez urządzenia wywołujące błony RTG. Ich miejsce po remoncie zajął nowoczesny 16 – rzędowy aparat TK marki GE. Pracownia jest klimatyzowana, wyposażona w pokój przygotowawczy dla pacjenta oraz sterownię. Nad całością przeprowadzanych badań czuwa lekarz wraz z pielęgniarką.

Wykonujemy badania głowy, kręgosłupa (szyjnego, piersiowego, lędźwiowego), miednicy, klatki piersiowej, brzucha, kończyny dolnej i górnej oraz badania tętnic.

 

 

OŚWIADCZENIE DLA PACJENTA

KARTA BADANIA TK