Oddział Chorób Wewnętrznych II

ilość łóżek: 27

Oddział prowadzi leczenie z aktualną wiedzą medyczną i wykorzystaniem najnowszych możliwości terapeutycznych.
 

Oddział Wewnętrzny II posiada akredytację Ministra Zdrowia do specjalizowania lekarzy wzakresie chorób wewnętrznych.

 
telefony kontaktowe

Sekretariat
32 331-92-71

Pokój lekarski
32 331-92-90

Dyżurka pielęgniarska
32 331-92-54

Ordynator oddziału
dr n.med. Tomasz Pitsch

Pielęgniarka oddziałowa
Małgorzata Wójcik

Oddział Chorób Wewnętrznych II w pełni zabezpiecza usługi medyczne w zakresie:

 • chorób serca i układu krążenia,
 • przewodu pokarmowego,
 • układu oddechowego,
 • chorób nowotworowych o różnej lokalizacji,
 • chorób układu krwiotwórczego,
 • cukrzycy i innych.


Zapewnia chorym pełną diagnostykę:


 • laboratoryjną,
 • mikrobiologiczną,
 • histopatologiczną,
 • elektrokardiograficzną (badania EKG spoczynkowe, testy wysiłkowe na bieżni, dobowe monitorowanie EKG metodą Holtera, dobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego),
 • echokardiograficzną,
 • radiologiczną,
 • TK (tomografia komputerowa),
 • MRI (rezonans magnetyczny),
 • ultrasonograficzną,
 • endoskopową,
 • spirometryczną,
 • konsultacje specjalistyczne.


Oddział zapewnia miłą atmosferę i pełne poszanowanie praw pacjentów