Oddział Chorób Wewnętrznych I

ilość łóżek: 26

Oddział  świadczy pełny zakres usług diagnostyczno-terapeutycznych
z zakresu chorób wewnętrznych.

 
telefony kontaktowe

Sekretariat
32 331-92-50

Pokój lekarski
32 331-92-52

Dyżurka pielęgniarska
32 331-92-53

Ordynator oddziału
lek. med. Barbara Kaleta

Pielęgniarka oddziałowa
Agata Błaszczyk

Integralną jego częścią jest liczący 7 łóżek Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej wyposażony w monitory pracy serca, aparaturę do stymulacji i defibrylacji serca oraz sztucznego oddychania.

 

W procesach diagnostycznych Oddział opiera się na współpracy z pracowniami:

endoskopową i  układu krążenia, które wyposażone są w najnowocześniejsze endoskopy z torami wizyjnymi do badania górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, aparaty do 24-godzinnego badania serca i ciśnienia krwi, prób obciążeniowych oraz przepływów naczyniowych, a także z tutejszym laboratorium analitycznym oraz  pracowniami rtg, ekg, usg i ukg.

 

Oddział współpracuje z ośrodkami klinicznymi, w tym ze Śląskim Centrum Chorób Serca - między innymi poprzez uczestnictwo w działaniach diagnostycznych oraz naukowo badawczych. Angażuje się również w przygotowywanie i prowadzenie akcji profilaktycznych.