Kontakt

Szpital w Knurowie sp. z o.o.

 Telefon:  32 3319202

 Niepodległości 8, 44-190 Knurów

 e-mail: sekretariat@szpitalknurow.pl

 

Prezes Zarządu: Mirosław Sobczak

Prokurent: Grażyna Cader Źiółkowska

Dyrektor ds. medycznych - lek. Roman Oleś 

Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych: Marcin Briks