Szpital w Knurowie
sp. z o.o

dla niedowidzących

Oddział Onkologiczny

ilość łóżek: 11

telefony kontaktowe:

Dyżurka pielęgniarska

32 331 92 64

Pokój lekarski

32 331 92 91

Ordynator oddziału

dr n med. Stefan Szelc

Pielęgniarka oddziałowa
mgr Małgorzata Händel

W styczniu 2012 w ramach Szpitala w Knurowie został otwarty Oddział Onkologiczny. Przyjmuje się tutaj chorych z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu w celu wykonania pogłębionych badań diagnostycznych oraz chorych do leczenia chemicznego. Prowadzi się także postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w przypadkach powikłań po chemio-radioterapii.

 

Działalność oddziału obejmuje zarówno chorych leżących jak i leczonych systemem ambulatoryjnym na zasadzie „szpitala jednego dnia”. W szczegółowych przypadkach istnieje możliwość leczenia w ramach tzw. programów lekowych.

 

Oddział dysponuje 9 łóżkami w nowocześnie urządzonych salach, wyposażonych w telewizory i z możliwością podłączenia innego sprzętu elektronicznego. Obsadę stanowi wysoko wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski.