Oddział Noworodków i Wcześniaków

ilość łóżek: 11

inkubatory: 2

telefony kontaktowe

Dyżurka pielęgniarska
32 331-92-42

Wypis noworodków
32 331-92-63

Koordynator Oddziału Noworodków
lek. Małgorzata Kwaśnicka

Pielęgniarka oddziałowa
Grażyna Labisz

Oddział Noworodków i Wcześniaków sprawuje opiekę nad zdrowymi noworodkami urodzonymi z ciąży donoszonej, noworodkami z lekkimi przejściowymi objawami patologicznymi oraz nad wcześniakami z masą powyżej 2000 g urodzonymi w stanie ogólnym dobrym lub z nieznacznymi zaburzeniami adaptacyjnymi.

 

W przypadku narodzin dziecka chorego bądź bardzo małego wcześniaka zapewniana jest opieka do momentu przekazania go do ośrodka o wyższym poziomie referencyjności opieki perinatalnej. Oddział dysponuje respiratorem i aparatem do wspomagania oddechu CPAP typu Infant Flow, co umożliwia fachowe zabezpieczenie noworodka łącznie ze wsparciem oddechowym do czasu transportu karetką N. Wysoką jakość świadczeń medycznych gwarantuje również posiadający odpowiednie kwalifikacje personel.

 

W Knurowie prowadzony jest całodobowy dyżur neonatologiczny. 

 

Oddział pracuje w systemie „rooming-in", co oznacza, że dzieci przebywają z matkami na salach przez cały okres pobytu w szpitalu. W przypadku jakichkolwiek zaburzeń czy stanów patologicznych noworodki przenoszone są do sal obserwacyjnych. Oddział jest wyposażony w nowoczesny sprzęt pochodzący z darów rządu szwajcarskiego w ramach programu „Matka-Dziecko", a także z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz z funduszy Starostwa Powiatu Gliwickiego.

 

 

Oddział dysponuje:
 

 • nowoczesnymi inkubatorami
 • lampami do fototerapii
 • pompami infuzyjnymi
 • pulsoksymetrami
 • kardiomonitorami
 • respiratorem
 • aparatem do wsparcia oddechu Infant Flow
 • stanowiskami do reanimacji noworodka

 

Ponadto oddział ma stały dostęp do:
 

 • aparatu USG
 • całodobowych badań laboratoryjnych
 • badań bakteriologicznych
 • RTG

 

Oddział utrzymuje stały kontakt z klinikami neonatologicznymi na terenie województwa śląskiego oraz z Konsultantem Wojewódzkim do spraw Neonatologii. W oddziale preferowane jest karmienie piersią. Dzięki temu knurowski szpital otrzymał tytuł „Szpitala Przyjaznego Dziecku" nadany przez WHO i UNICEF.
 

Personel Oddziału Noworodków dbając o rodzinną atmosferę wspiera matki w karmieniu piersią udzielając wszelkiej pomocy w akcie karmienia, jak i pielęgnacji dziecka. Po wypisie ze szpitala prowadzone są ponadto telefoniczne porady laktacyjne pod nr. tel. 32/331-92-42. W przypadku poważniejszych problemów matki umawiane są do Poradni Laktacyjnej.