Poradnia Onkologiczna

32 331 92 64

Informujemy, iż od marca 2023r. przy Szpital w Knurowie działa Poradnia Onkologiczna, która posiada kontrakt z NFZ.

 

Poradnia funkcjonuje przy Oddziale Onkologii.

 

Uwaga: do Poradni Onkologicznej nie jest wymagane skierowanie.

 

Do Poradni Onkologicznej Szpital w Knurowie bez skierowania zapraszamy wszystkie Pacjentki i Pacjentów ze stwierdzona zmianą w piersi potwierdzoną badaniem USG lub mammografii.

 

 

Poradnia Onkologiczna w Szpital w Knurowie oferuje Pacjentom z nieprawidłowym wynikiem badania USG piersi (BIRADS 4 i 5) możliwość wykonania kompleksowej diagnostyki i leczenia zmian podejrzanych o nowotwór złośliwy. Proces diagnostyczno-terapeutyczny jest nadzorowany przez onkologa klinicznego we współpracy z chirurgiem onkologicznym oraz radioterapeutą.

 

Polega na wykonaniu diagnostyki inwazyjnej (biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo z badaniem histopatologicznym), zaplanowaniu i przeprowadzeniu leczenia systemowego oraz chirurgicznego. W przypadku konieczności zastosowania radioterapii Pacjentki będą kierowane do Ośrodków Referencyjnych w naszym regionie. Wszystkie procedury są finansowane z NFZ.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu wstępnej konsultacji
pod numerem 32 331-92-64 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-14.