Uroczystość wręczenia Odznak Honorowych „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

26.04.2022r. w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyła się uroczystość wręczenia Odznak Honorowych „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

 

W imieniu Kapituły odznaczenia wręczał Pan Bartłomiej Kowalski- Radny Sejmiku Województwa Ślaskiego. Złotą Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego „ otrzymał Szpital w Knurowie. Wyróżniony został m.in. za działania związane z walką  z epidemią  Covid19 Jak mówi Prezes Zarządu Szpitala w Knurowie dr n.med. Michał Ekkert:  „Wyróżnienie przyznane przez Sejmik Województwa Śląskiego  to nagroda  za ciężką pracę oraz aktywność całego personelu naszego szpitala.  To wielki ukłon pod adresem, lekarzy, pielęgniarek, położnych,  personelu medycznego , salowych jak  również administracji Szpitala w Knurowie”. Ponadto decyzją Kapituły Odznaki Honorowej „ Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”  Złotymi

 

Odznakami  zostali uhonorowani :
 

  • Doktor Barbara Kaleta, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych 1,
  • Doktor Agnieszka Dudzińska-Rabijasz,  zastępca ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych 1
  • Mgr Justyna Tkocz:  pielęgniarka, kierownik Izby Przyjęć
  • Mgr Michał Gil: pielęgniarz oddziałowy Oddziału Chorób Wewnętrznych 1.

 

Wczorajsza uroczystość była również okazją do przekazania podziękowań ze strony Zarządu Szpitala w Knurowie i jego Pracowników osobom i instytucjom szczególnie zaangażowanym w pozyskiwanie środków finansowych przez szpital oraz pomoc w remontach i inwestycjach.
 

Tytuł „Przyjaciel Szpitala w Knurowie” został przyznamy Powiatowi Gliwickiemu jak również  dwóm osobom fizycznym : Panu Bartłomiejowi Kowalskiemu –Radnemu Sejmiku Województwa Śląskiego  oraz Panu Adamowi Ostaleckiemu- Dyrektorowi Generalnemu  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który ze względu na liczne obowiązki nie był w stanie uczestniczyć we wczorajszym wydarzeniu.