Otwarcie nowo wyremontowanej Izby Przyjęć

W obecności wielu znamienitych gości uroczyście otwarto nowo wyremontowaną Izbę Przyjęć w Szpital w Knurowie. Kolorowe i przyjazne wnętrza, gabinety, a przede wszystkim profesjonalny podjazd dla karetek znacząco poprawią standard przyjmowania i badania pacjentów, którzy właśnie w zmodernizowanej Izbie Przyjęć rozpoczynają swój szpitalny pobyt i dalsze leczenie w placówce.

 

Wartość robót budowlanych wyniosła 4 733 599,86 zł, z czego 1 010 049,00 zł pochodzi z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach którego rządowe środki za pośrednictwem wojewody śląskiego trafiły do Samorządu Powiatu Gliwickiego. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pragniemy nadmienić , że z kwoty 4 733 599,86 zł przeznaczonej na modernizację Izby Przyjęć ponad 3 700 000 zł pochodziło od głównego właściciela jakim jest Powiat Gliwicki.

 

Oprócz przedstawicieli Samorządu Powiatu Gliwickiego: Włodzimierza Gwiżdża - starosty gliwickiego, Adama Wojtowicza - wicestarosty gliwickiego, Józefa Kruczka - członka Zarządu Powiatu Gliwickiego, Andrzeja Kurka - przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego i licznie przybyłych radnych Rady Powiatu Gliwickiego na uroczystości obecni byli m.in. posłowie na Sejm RP, Barbara Dziuk i Jarosław Gonciarz, Jarosław Wieczorek - wojewoda śląski, Adam Ostalecki -dyrektor generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Łukasz Pach - dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Jarosław Twardokęs - dyrektor KWK „Knurów-Szczygłowice”, Adam Rams - prezydent Knurowa, Maciej Gogulla - wójt gminy Pilchowice, Leszek Żogała - wójt gminy Gierałtowice oraz Wiesław Janiszewski-burmistrz Czerwionki - Leszczyn.


Izbę poświęcił ks. Mirosław Pelc, proboszcz parafii p.w. św. Cyryla i Metodego. Honory gospodarza pełnił prof. AŚ dr n.med. Michał Ekkert - prezes Zarządu Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.