Grzegorz Nocoń laureatem nagrody Bene Meritus

Szanowni Państwo, z wielką radością informujemy, iż w dniu 22 marca 2018r. Rada Powiatu Gliwickiego podjęła uchwałę o przyznaniu Panu dr Grzegorzowi Noconiowi- Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Knurowie, nagrody Bene Meritus w kategorii indywidualnej.

 

Doktor Grzegorz Nocoń jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej, którą ukończył 21.06.1985r. uzyskując tytuł lekarza medycyny. Od października 1985 roku. pracuje w knurowskim szpitalu, z którym związał całą swoją karierę lekarską. W 1989r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie Chirurgii Ogólnej, a w 1996r. II stopień specjalizacji. Od roku 2003 pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej. W trakcie swojej wieloletniej pracy zawodowej jako kierownik specjalizacji wykształcił wielu chirurgów, którzy pracują do dziś w szpitalach na terenie naszego województwa.

Corocznie bierze udział w około 1200 operacjach przeprowadzanych na Bloku Operacyjnym Szpitala w Knurowie.

 

Od wielu lat jest niekwestionowanym autorytetem w kwestiach medycznych nie tylko dla lekarzy i całego personelu Szpitala w Knurowie, ale również dla pacjentów i ich rodzin, które obdarza opieką i wsparciem w trakcie pobytu ich najbliższych w Szpitalu.

 

Wielokrotnie ratował ludzkie życie podejmując się przeprowadzenia operacji w sytuacjach trudnych, które wymagały nie tylko wieloletniego doświadczenia wyniesionego z sali operacyjnej ale również rozległej wiedzy często wykraczającej poza zakres posiadanej specjalizacji. To właśnie dzięki niemu i jego osobistemu zaangażowaniu Oddział Chirurgii Szpitala w Knurowie cieszy się doskonałą opinią wśród pacjentów nie tylko z Knurowa
i Powiatu Gliwickiego, ale również wśród pozostałych mieszkańców Województwa Śląskiego, którzy pragną skorzystać z udzielanych w tej placówce świadczeń.

 

Działania te zostały dostrzeżone przez Ministra Zdrowia, który w 2006r. przyznał doktorowi Grzegorzowi Noconiowi odznakę „Za zasługi dla ochrony Zdrowia”.

 

 

Wśród pacjentów oraz mieszkańców Knurowa i powiatu znany jest ze swej empatii 
i niezwykłego zaangażowania, które wkłada w swoje codzienne obowiązki lekarza
i Ordynatora.

 

W Latach 2002-2006 i 2006 -2010 sprawował mandat  Radnego Rady Miasta Knurów. 
W kadencji 2002 –przewodniczył Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych,  ponadto zasiadał
w Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Porządku oraz w Komisji Planowania
i Koordynacji. W kadencji 2006-2010  był członkiem Komisji Sportu Turystyki. Rekreacji
i Promocji Zdrowia.

 

W 2010r. uhonorowany został Laurem Knurowa- najwyższą  honorową nagrodą przyznawaną przez Radę Miasta Knurów.

 

Laureatowi składamy serdeczne gratulacje.