32 331 92 02

  • Współczucie  Innowacja  Zaufanie
  • Twoje zdrowie. Nasza misja.
  • wow slider
  • Bo twoje życie ma znaczenie.
jquery slider by WOWSlider.com v8.7

Szpital w Knurowie sp. z o.o

oddziały szpitala

Chirurgia
Ogólna

Onkologia

Chorób
Wewnętrznych I

Chorób
Wewnętrznych II

Ginekologia
Położnictwo

Noworodków i
Wcześniaków

ambulatoria przyszpitalne

Izba przyjęć

Nocna i świąteczna

poradnie przyszpitalne

kardiologiczna

chirurgiczna

urazowo
ortopedyczna

ginekologiczna

onkologiczna

chorób
płuc

diagnostyka

USG

Laboratorium
Diagnostyczne

Diagnostyka Obrazowa

Endoskopia

szkoła rodzenia

Zasadniczym celem szkoły rodzenia jest przygotowanie rodziców do świadomego i aktywnego przeżycia porodu. Główny akcent kładzie się na poród naturalny, ale kształcenie obejmuje  wiele wariantów jego przebiegu, po to by rodzice rozumieli to , co się dzieje i świadomie we wszystkim uczestniczyli.

badania prenatalne i USG 3D

Z początkiem 2011 roku knurowski szpital dołączył do grona placówek, gdzie kobiety w ciąży mogą wykonać badania prenatalne. Ośrodków o podobnych uprawnieniach jest w województwie śląskim niewiele. W związku z dużym zainteresowaniem pacjentek przypominamy, jakie konkretnie badania proponuje im się w Knurowie.

diagnostyka obrazowa

Szpital w Knurowie Sp. z o. o. stale podnosi poziom swoich usług. Także tych w zakresie diagnostyki obrazowej. Po najnowocześniejszej na Śląsku pracowni rezonansu magnetycznego przyszła kolej ma pracownię tomografii. Nowoczesną i przede wszystkim bezpieczną.

 

 

Szpital w Knurowie zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie wszystkich chorych z zakresu pakietu onkologicznego. To znaczy, że wszystkie osoby z chorobami nowotworowymi mogą być operowane na oddziałach chirurgicznym i ginekologicznym bez konieczności oczekiwania w kolejkach.


Kontrakt zawarty z NFZ pozwala nam przyjąć wszystkich chętnych na leczenie w naszym szpitalu – mówi Michał Ekkert, prezes Zarządu Szpitala w Knurowie Sp. z o. o. – W tym celu dokupiliśmy nowoczesny sprzęt na blok operacyjny, jak również zatrudniliśmy dodatkowych specjalistów, szczególnie z zakresu operacji raka piersi, raka tarczycy, jak i lekarzy ze specjalizacją ginekologii onkologicznej. 


W najbliższych miesiącach zostanie uruchomiona również jedna z najnowocześniejszych w województwie śląskim pracowni mammografii, która powinna uzyskać kontrakt z NFZ.
Leczenie chorych, a szczególnie z ciężkimi schorzeniami onkologicznymi, to jeden z priorytetów naszego szpitala. Cieszę się, że możemy leczyć bezpiecznie, co potwierdzono wszystkimi certyfikatami jakości i akredytacją. Pragniemy również nadmienić, że szpital posiada własny oddział onkologii klinicznej, jak również zawartą umowę z NFZ na chemioterapię. Dzięki podpisanej umowie z Instytutem Onkologii w Gliwicach nasi chorzy trafiają bezpośrednio na radioterapię, jeśli zachodzi taka konieczność.


Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w dziale statystyczno-organizacyjnym szpitala

pod numerem tel. 32 331 93 01 ,

 

jak również w sekretariatach oddziałów:

chirurgii – tel. 32 331 92 75
ginekologii – tel. 32 331 93 30

Misją szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom, bez względu na ich wyznanie, status społeczny i pochodzenie, na możliwie najwyższym poziomie jakości w zakresie dostępnych środków,
zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zasadami etyki, doświadczeniem personelu, w przyjaznych warunkach pobytu i pracy.