Szpital w Knurowie sp. z o.o

32 331 92 02

Oddział Chorób Wewnętrznych II

telefony kontaktowe:

Sekretariat

32 331-92-71

Pokój lekarski

32 331-92-71

Dyżurka pielęgniarska

32 331-92-54

Ordynator oddziału
dr n.med. Tomasz Pitsch

Pielęgniarka oddziałowa
Małgorzata Wójcik

Oddział prowadzi leczenie z aktualną wiedzą medyczną i wykorzystaniem najnowszych możliwości terapeutycznych.

Oddział Wewnętrzny II posiada akredytację Ministra Zdrowia do specjalizowania lekarzy wzakresie chorób wewnętrznych..

ilość łóżek: 54

Oddział Chorób Wewnętrznych II w pełni zabezpiecza usługi medyczne w zakresie:
 

 • chorób serca i układu krążenia,
 • przewodu pokarmowego,
 • układu oddechowego,
 • chorób nowotworowych o różnej lokalizacji,
 • chorób układu krwiotwórczego,
 • cukrzycy i innych.

 

Zapewnia chorym pełną diagnostykę:

 

 • laboratoryjną,
 • mikrobiologiczną,
 • histopatologiczną,
 • elektrokardiograficzną (badania EKG spoczynkowe, testy wysiłkowe na bieżni, dobowe monitorowanie EKG metodą Holtera, dobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego),
 • echokardiograficzną,
 • radiologiczną,
 • TK (tomografia komputerowa),
 • MRI (rezonans magnetyczny),
 • ultrasonograficzną,
 • endoskopową,
 • spirometryczną,
 • konsultacje specjalistyczne.

 

Oddział zapewnia miłą atmosferę i pełne poszanowanie praw pacjentów