Szpital w Knurowie
strona dla osób niedowidzących

Adres:

Niepodległości 8, 44-190 Knurów

Telefon: 32 3319202

E-mail: sekretariat@szpitalknurow.pl


Deklaracja dostępności witryny
Szpital w Knurowie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej szpitalknurow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego szpitalknurow.pl
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 17.05.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz zweryfikowano jej poprawość za pomocą witryny wave.webaim.org.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Izba przyjęć

Izba Przyjęć: 32 331-92-80

Izba Przyjęć Internistyczna: 32 331-92-83

Izba Przyjęć położnicza: 32 331-92-86

Izba Przyjęć Chirurgiczna: 32 331-92-87

Pokój zabiegowy: 32 331-92-82

Nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna


Oddziały Szpitala

Oddział Chirurgii Ogólnej

Sekretariat: 32 331-92-75

Pokój lekarski: 32 331-92-74

Gabinet dzienny lekarzy: 32 331-92-76

Dyżurka pielęgniarska: 32 331-92-65

Oddział Chorób Wewnętrznych I

Sekretariat: 32 331-92-50

Pokój lekarski: 32 331-92-52

Dyżurka pielęgniarska: 32 331-92-53

Oddział Chorób Wewnętrznych II

Sekretariat: 32 331-92-71

Pokój lekarski: 32 331-92-71

Dyżurka pielęgniarska: 32 331-92-54

Oddział Położniczo - Ginekologiczny

Sekretariat: 32 331-93-30

Pokój lekarski: 32 331-92-41

Dyżurka pielęgniarska: 32 331-92-48

Oddział Noworodków i Wcześniaków

Dyżurka pielęgniarska: 32 331-92-42

Wypis noworodków: 32 331-92-63

Oddział Onkologiczny

Dyżurka pielęgniarska: 32 331 92 64

Pokój lekarski: 32 331 92 91


Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Kierownik  Laboratorium  mgr Elżbieta Żmuda  - 32 331 93 78
Rejestracja :  32 331 93 71
Pracownia  biochemii: 32 331 93 70 
Pracownia hematologii  i  analityki  ogólnej: 32 331 92 79 
Pracownia serologii  grup krwi oraz Bank Krwi: 32 331 92 78

Pracownie Diagnostyki Obrazowej

Telefon Rejestracja: 32 331-93-22

Pracownia USG

Pracownia: 32 331-92-88
USG Ginekologia: 32 331-93-19

Szkoła Rodzenia

Na zajęcia Szkoły Rodzenia są zapisy pod

numerem tel. 792 511 708

Badania Prenatalne i USG 3D

Informacje pod numerem telefonu: 32 331 92 85

 

Informacje pod numerem telefonu: 32 331 92 85

 

Poradnie Przyszpitalne

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna