Rodo

nazwa

plik


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla praktykantów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pacjentów

Realizacja obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów Szpitala w Knurowie

Realizacja obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu danych osobowych dla Oferentów Szpitala w Knurowie