Praca

TREŚĆ

DATASzpital w Knurowie Sp. z o.o. podejmie współpracę z lekarzem w trakcie specjalizacji bądź specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Praca w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej na wykonywanie godzin asystenckich oraz dyżurów na oddziale chorób wewnętrznych.


20-03-2018