Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Telefony:
Kierownik¬† Laboratorium ¬†mgr ElŇľbieta ŇĽmuda¬†¬† tel. 032¬†331 93 78
Rejestracja :¬† 032¬†331 93 71 ( czynna¬† od ¬†poniedziaŇāku¬† do¬† pińÖtku¬† od¬† godziny¬† 7.00¬† do¬† 8.30 )
Pracownia  biochemii: 032 331 93 70
Pracownia hematologii  i  analityki  ogólnej: 032 331 92 79
Pracownia serologii  grup krwi oraz Bank Krwi: 032 331 92 78


OFERTA  LABORATORIUM  OBEJMUJE  BADANIA  Z  ZAKRESU:

Hematologii
Biochemii
Koagulologii
Immunochemii
Analityki  ogólnej
Serologii¬† grup¬† krwi ( na terenie laboratorium¬† znajduje¬† sińô¬† Bank Krwi)


Laboratorium¬† obsŇāuguje¬† pacjent√≥w¬† Naszego¬† Szpitala¬† oraz¬† pacjent√≥w¬† przychodni.


SYSTEM¬† KONTROLI¬† JAKOŇöCI:

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne¬† prowadzi¬† system¬† kontroli¬† wewnńÖtrzlaboratoryjnej i¬† zewnńÖtrzlaboratoryjnej

Kontrola¬† wewnńÖtrzlaboratoryjna -
obejmuje¬† wszystkie¬† badania¬† wykonywane w¬† laboratorium.¬† Wyniki¬† tej¬† kontroli¬† sńÖ¬† udokumentowane.

Kontrola¬† zewnńÖtrzlaboratoryjna - Laboratorium¬† uczestniczy¬† w¬† zewnńôtrznej¬† kontroli badaŇĄ¬† z¬† zakresu¬† immunochemii, r√≥wnowagi¬† kwasowo-zasadowej¬† i¬† elektrolot√≥w¬† ISE, koagulologii,¬† biochemii, marker√≥w¬† kardiologicznych, hematologii¬† prowadzonej¬† przez¬† Centralny¬† OŇõrodek¬† BadaŇĄ¬† JakoŇõci w Diagnostyce Laboratoryjnej w ŇĀodzi.

Ponadto¬† laboratorium¬† uczestniczy¬† w Biochemicznej¬† NiezaleŇľnej¬† ZewnńÖtrzlaboratoryjnej¬† Mińôdzynarodowej¬† Kontroli¬† JakoŇõci¬† RIQAS¬† oraz¬† Krajowym¬† Programie¬† Zewnńôtrznej¬† Oceny¬† JakoŇõci¬† dla¬† Laboratori√≥w Immunologii¬† Transfuzjologicznej¬† prowadzonej¬† przez¬† Instytut¬† Hematologii i Transfuzjologii¬† w¬† Warszawie.

 

 

 

CERTYFIKATY

 

 

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZńĄDZANIA

 

Misja Szpitala

 

MATERIAŇĀY INFORMACYJNE

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY