Spotkanie Klastra

26. 10. 2016r. w Szpitalu w Knurowie będącym Koordynatorem Śląskiego Klastra Medycznego odbyło się spotkanie podmiotów leczniczych Klastra z Dyrektorem Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dr Jerzym Szafranowiczem. Tematem spotkania były m.in. najbliższe plany NFZ w zakresie kontraktowania oraz omówienie  projektu ustawy o sieci szpitali.  Członkowie klastra prowadzący działalność leczniczą uzyskali również odpowiedzi na pytania związane ze swoją bieżącą działalnością. Poza członkami naszego klastra w spotkaniu uczestniczył również Starosta Gliwicki-Waldemar Dombek oraz Jacek Zarzycki –Członek Zarządu Powiatu a zarazem Przewodniczący Rady Nadzorczej Szpitala w Knurowie sp. z o.o.