Diamentowy Czepek

2.06. 2017r w Katowicach odbyła się uroczystość zorganizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej. 

 

W trakcie tej uroczystości zasłużonym pielęgniarkom i położnym wręczono statuetki „Diamentowego Czepka”, które przyznawane są za upowszechnianie etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych, współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego.

 

Wśród tegorocznych laureatek znalazły się  pielęgniarki pracujące w Szpitalu w Knurowie:
 

  • Teresa Miketa - Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej,
  • Jolanta Jasztal - Oddziałowa Oddziału Onkologii,
  • Irena Kałkus - pielęgniarka Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

 

Wyróżnionym Paniom składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.